DIYCrafts.pl

How do servos work. Jak działa serwo?. Fonctionnement du servomoteur. 如何servo運作

How do servos work. Jak działa serwo?. Fonctionnement du servomoteur. 如何servo運作
  bartsli
1052   330K  

This movie gives an overview of how servo works and how it's made. Film pokazujący budowę i zasadę działania serwomechanizmu modelarskiego.

Tagi:
How  


Logowanie by zostawić komentarz